ALL ABOUT ORGANIKA
Organika is a cosmetic manufacturer based in Istanbul – Turkey

Our company produces high quality products, moreover each of the products are produced by adding plus value and works to make a difference.
Customer satisfaction remains at the forefront of our work with the maximum level for different demands and expectations of our clients.

Our mission is always producing a better Organika chemistry and making a difference-oriented production concept

Organika is a company with customer-oriented approach, continuously develpoing and working with raising trends, giving priority to customer satisfaction and providing production, technical support and solutions to give a quality service. While cost benefit analysis of the production provides technical support and solutions the cost
benefit analysis of the chemical studies provides the best-priced quality products for the customers of Organika. We guarantee satisfaction with our work according to the demands of our customers.

KALİTE ÇEVRE VE İSG POLİTİKASI

Taahhüdümüz, sürekli olarak Kalite İSG ve çevresel performansımızı iyileştirmek, faaliyetlerimize ve topluma sürdürülebilir
katkılarda bulunmaktır.
ORGANİKA, faaliyetlerini, yaşam döngüsü, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir gelişme ve sürekli iyileştirme prensibine
dayandırmaktadır.

Faaliyetlerimiz

• Fabrikamızı, Kozmetik Sektöründe Ulusal ve Uluslararası yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uygun şekilde
işletmek,
• Çevre Yönetim Sistemi beklentileri gereği Çevrenin korunması ve Çevre Kirliliğinin önlenmesini sağlamak,
• Kalite Çevre ve İSG Yönetim Sistemi kapsamında Çalışanların, çalışan temsilcilerin katılımı ve çalışanlarla istişare
edilmesinin sağlanması,
• İSG Yönetim Sistemi beklentileri gereği tehlikelerin ortadan kaldırılma ile ramak kala sürecinin en iyi şekilde
yönetilmesini sağlamak,
• Yenilenmesi mümkün olmayan doğal kaynakların kullanımını en aza indirmek için alternatif hammadde ve yakıt
kullanımını arttırmak,
• Fabrikamızda, tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların oluşumunu en aza indirerek, atıkları güvenli yöntemlerle bertaraf
edecek, geri dönüşüm ve yeniden kullanım olanaklarını sağlamak,
• Çevre ve İSG ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,
• Kalite Çevre ve İSG yönetimi sistemini sürekli geliştirerek performansımızı ölçmek,
• Hedeflerimize ulaşmak için eylem planları hazırlayıp, performansımızı sürekli olarak iyileştirip, takip etmek.
Yatırım Projeleri
• Küçük – Orta ve Büyük yatırım projelerini uygulama safhasından önce çevresel etki ve İSG Risk değerlendirmesi
yapmak.
• Yatırım projelerini, ilgili yasa, standart ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirmek.

Eğitim

• Kalite Çevre ve İSG performansımızın sürekli iyileştirilmesi ve çalışanlarımızın çevre koruma konusunda aktif rol
almaları için, gerekli eğitimleri vererek bilinçlendirilmelerini sağlamak,

Taşeron ve Tedarikçilerimiz
• Taşeron ve tedarikçilerimizden, Kalite Yönetim Sistemi, iş sağlığı ve güvenliğiyle çevre değerlerimize saygılı
olmalarını talep ederek, bilinçlendirme eğitimlerini vermek.
• Fabrikamızda çalışırken, şirketimizin politika ve prosedürlerimize uymalarını zorunlu tutmak.

Ürün Yönetimi

• Kalite Yönetim sisteminin etkilerini artırırken aynı zamanda İnsan sağlığı ve çevre üzerindeki etkileri en aza indirmek
ve olası atık miktarını sınırlamak amacıyla, ürün geliştirme, üretim, dağıtım ve uygulama aşamalarında sürdürülebilir
gelişme yaklaşımı doğrultusunda hareket etmek.

Paydaş Diyalogu

• Faaliyetlerimizin ve ürünlerimizin olası çevresel etkileri ve İş Sağlığı güvenliği konusunda paydaşlarımızı düzenli
olarak bilgilendirerek, onlardan gelen talepleri değerlendirmek ve sürekli bir iletişim içinde olmak,
• Yasa, yönetmelik ve standartların uygulanabilirliğini, etkisini, maliyet/getiri dengesi değerlendirmek üzere yetkili
makamlarla açık diyalog, bilgi alışverişinde bulunmak, etkin bir iş birliği içerisinde olmak,
Şirketimizin, Kalite Çevre ve İSG Yönetim Sistemi Üzerinden Tüm İlgili taraflara bir taahhüdüdür,

GENEL MÜDÜR
M. KORAY KUTLU

ŞİRKET PROFİLİ

Organika Kimya, İstanbul – Türkiye merkezli bir kozmetik üreticisidir.
Yüksek kaliteli ürünler üreten firmamız, üstelik ürünlerin her biri artı değer katarak üretilmekte ve fark yaratmak için çalışmaktadır. Müşteri memnuniyeti, müşterilerimizin farklı talep ve beklentileri için maksimum düzeyde olmak üzere çalışmalarımızda ön planda kalmaktadır.
Misyonumuz her zaman daha iyi bir Organika Kimya, üretmek ve fark yaratan bir üretim anlayışı yaratmaktır.
Organika Kimya, müşteri odaklı yaklaşımı olan, sürekli gelişen ve trendleri yükselterek çalışan, müşteri memnuniyetini ön planda tutan ve üretim, teknik destek ve çözümler sunarak kaliteli bir hizmet vermek için çalışan bir firmadır. Üretimin maliyet fayda analizi teknik destek ve çözüm sağlarken, kimyasal çalışmaların maliyet fayda analizi Organika Kimya müşterilerine en uygun fiyatlı kaliteli ürünleri sunmaktadır. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda yaptığımız çalışmalarda memnuniyeti garanti ediyoruz.

Ürünlerimiz

Firma olarak pazarın ihtiyacı olan ürünleri geliştirmek, üretmek ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak en önemli hedeflerimizdendir. Dünyada rekabet şartlarının çok hızlı değişmesi sürekli yenilik ve gelişim gerektirmektedir. Kullanıcı ihtiyaç ve taleplerinin tam olarak karşılanabilmesi; ancak müşteri ihtiyaçları ile üretici yeteneklerini birleştirmekle mümkün olabilir. Bu sebeple Ar-Ge faaliyetlerimiz; ürün, model konusunda uzman kadrolarımız tarafından titizlikle yürütülmektedir. Kullanıcılarımızın talep ve beklentilerinin tam olarak karşılanabilmesi öncelikli hedeflerimiz arasındadır.
Firmamız, kullandığı üretim teknolojileri, seçilmiş hammadde ve Ar-Ge faaliyetleri sayesinde; uzun ömürlü, dayanıklı ve fonksiyonel ürünler geliştirmektedir. Kalitesini, sahip olduğu ISO 9001 belgeli yönetim sistemleri belgelendirmiş bulunmaktadır. Bu sayede ürünlerimiz; ülkemizde olduğu gibi uluslararası pazarlarda da tercih edilmektedir. Amacımız kullanıcılarımıza ödediği değerin karşılığını fazlasıyla sunmaktır. Tüketici haklarını koruma, firmamızın değişmez kalite politikasıdır.

Kuruluşun Bağlamı

Kuruluşun organizasyonel bağlamı aşağıdaki başlıklarda ele alınmıştır. İçinde bulunduğumuz dönemdeki hızlı teknolojik ve sektörel gelişmeler, faaliyet gösterilen bağlamın değişebileceğinden bu doküman yıllık olarak gözden geçirilerek önemli değişikliklere göre güncellenir ve buna paralel olarak KYS etkilenen noktalar güncellenir.

Kalite Çevre ve İSG yönetim Sistemi aşağıda belirtilen fiziksel alanda üretim gerçekleşmektedir.
Yönetim sistemi amaçlarını, kurum kültürü bilgisi ve değerleri ile oluşturmuş ve tüm çalışanlara bu kültürü aşılamıştır. Bu kültürün aşılanması için periyodik olarak eğitimler düzenlenmektedir. Firma kuruluş amacı ve stratejik yönü ile resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve özel kurumlarla kalite yönetim sisteminin ulaşabilme yeteneğini tayin etmektedir. Kuruluşumuz yaptığı her faaliyette çevreyi koruyucu felsefesiyle gerekli yasal mevzuat şartları ve çevre bilincine yönelik hareket etmektedir.

Firma Unvanı : ORGANİKA KİMYA KOZMETİK VE AMB. SAN. LTD. ŞTİ.
Firma Adresi : ORTAKÖY SAN. BÖLGESI TİBET SOKAK NO: 6/A SELIMPAŞA SILIVRI/ISTANBUL
Tel : 0212 886 22 02
Genel Müdür : KORAY KUTLU
Fax :
Mail : info@organika.com.tr
Web : www.organika.com.tr

Organika Kimya’nın organizasyon yapısı hazırlanan Organizasyon şemasında tanımlanmıştır.
Organizasyon şemasında yer alan bütün bölümlerin görev ve sorumlulukları ile nitelik profilleri Görev Tanımlarında belirtilmiştir.

Kuruluş ve Bağlamının Anlaşılması

Amacımız ve stratejik yönümüz ile ilgili olan ve kalite ve çevre yönetim sistemlerinin amaçlanan sonuçlarına ulaşabilme yeteneğimizi etkileyen iç ve dış hususlar aşağıda belirtilmiştir:
– Yasal, teknolojik, rekabetçi, pazar, kültürel, sosyal ve ekonomik çevrelerden (uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel olabilir) kaynaklanan hususlar
– Değerlerimiz, kültürümüz, bilgilerimiz ve performansımız
Kalite ve çevre yönetim sistemlerinin amaçlanan sonuçlarına ulaşabilme yeteneğimizi etkileyen iç ve dış hususlarla ilgili bilgiler, üst yönetim tarafından YGG ve Kalite Çevre ve İSG Hedefleri ve ilgili diğer izleme ve ölçme faaliyetlerinde izlenmekte ve gözden geçirilmektedir.

İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması

Organika Kimya, müşteri ile uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat hükümlerini karşılayan ürünleri ve hizmetleri düzenli olarak sağlama yeteneğine etkisi veya potansiyel etkisinden dolayı, aşağıda verilenleri bu prosedürde belirlenmiş, üst yönetim tarafından izlenmekte ve gözden geçirilmektedir:
a) Kalite Çevre ve İSG yönetim sistemi ile ilgili tarafları,
b) Bu ilgili tarafların kalite Çevre ve İSG yönetim sistemi ile ilgili şartları,
Kalite Çevre ve İSG yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi, kalite Çevre ve İSG yönetim sisteminin sınırları ve uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi sonucunda oluşturulan kapsam, bu dokümanda belirlenmiştir ve ilgili tarafların erişimine açık olması amacıyla, internetten duyurulmaktadır.
Kapsam belirlenirken, aşağıdakiler değerlendirilmiştir:
a) İç ve dış hususlar,
b) İlgili tarafların şartlarını,
c) Kuruluşun, kurumsal birim, fonksiyon ve fiziksel sınırlarını,
d) Kuruluşun, faaliyet, ürün ve hizmetlerini,
e) Kuruluşun, kontrol ve etkiyi gerçekleştirmek için yetki ve yeteneğini.

Organika Kimya;
– ISO 9001:2015 ISO 14001 ve ISO 45001 standardının şartlarından belirtilen kapsam dâhilinde uygulanabilir olanların tamamını,
bütün faaliyetler, ürünler ve hizmetler için uygulamaktadır.

Kalite Çevre ve İSG Yönetim Sistemi İle İlgili İç -Dış Hususlar ve Çevresel Şartlar

Dahili Unsurları ;
Şirket Kültürü ve Kurumsal Bilgisi ve Değerleri
Ortalama günlük üretim kapasitesi ve teknolojisi
Sürekli gelişme ve pazar payını arttırma hedefi ile çalışma stratejisi
Geniş ürün çeşitliliği ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda özel içerikli üretim yapabilme kabiliyeti
Kalite Çevre ve İSG yönetim sistem standartlarını ve tüm yasal yükümlülüklerini süreçlerinin en başında değerlendirme ve yükümlülüklerini yerine getirme bilinci ve farkındalığı
Ürünlerinin müşterilerine en hızlı şekilde ulaştırılması için sahip olduğu lojistik gücü
Bilgi birikimi ve yetkinliğe sahip ekibi

Harici Unsurları ;
Ulusal yasal yükümlülükleri ve yerel yönetim mercileri ve gereklilikleri
Lojistik kapsamındaki kalite ve çevre koşulları ile ilgili gereklilikler
Ürünlerinde uyması gereken ilgili ve ilişkili yükümlülükleri , müşteri yükümlülükleri
Şirket bütçesi ve finansal akışı
Rekabet şartları

Kalite Çevre ve İSG Yönetim Sistemi İle İlgili İç -Dış Hususlar ve Çevresel Şartlar

Çevresel Şartları;
Bulunduğu yerin iklimi
Su kalitesi(içme, kullanma suları ve evsel nitelikli atık su yönetimi)
Lojistiğinin ve prosesinin hava kalitesine etkileri
Şirket bünyesinde oluşan tüm atıklar ve bu atıkların bertarafının yönetimi
Fason İmalat (Boyama, Kaplama) kapsamında Tedarikçi Yeterliliği

Kalite Yönetim Sistemi İle İlgili Taraflar ve Bunların Şartları

Yönetim Sistemi gereksinimleri belirlenirken ilgili taraflar ve yasal gereksinimler belirlenir.
Aşağıda Yönetim Sistemi ile ilgili taraflar belirtilmiştir;

Yönetim
Tedarikçiler
Müşteriler
Çalışanlar
ISO 9001 ISO 14001 ve ISO 45001 Standardı

Tablo 1. İlgili Taraflar, İhtiyaç ve Beklentileri EK.02 İlgili Taraf İhtiyaç ve Beklenti Tablosunda açıklanmıştır.

İlgili taraflardan en önemlisi kanun koyuculardır. Bu kapsamda aşağıda verilen çalışmalar yapılmaktadır;

Şirket kurulması, personel çalıştırılması vb. konulardaki beklentiler için yasal mevzuat sürekli olarak takip edilmektedir. Bağlı olunan mevzuat “Dış Kaynaklı Doküman Listesi ”nde tanımlanmıştır.

Kalite Çevre ve İSG Yönetim Sisteminin Kapsamı

Firmamız ORGANİKA bünyesinde aşağıdaki konularda Üretim yapmaktadır:

9001-14001-45001 Yönetim Sistemleri için belirlenen Belgelendirme Kapsamı:

KİŞİSEL BAKIM VE KOZMETİK ÜRÜNLERİ, KONSANTRELERİ (SAÇ BAKIM ÜRÜNLERİ VE SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİLERİ; ŞAMPUAN,
SAÇ ŞEKİLLENDİRİCİSİ, JÖLE, SAÇ DÜZLEŞTİRİCİSİ, YÜZ VE YÜZ BAKIM ÜRÜNLERİ; KREM, MASKE, SCRUB, KOLONYA,
MAKYAJ TEMİZLEYİCİ, VÜCUT VE VÜCUT BAKIM ÜRÜNLERİ; PARFÜM, VÜCUT SPREYİ, DUŞ JELİ, VÜCUT LOSYONU,
ISLAK MENDİL SOLÜSYONLARI, ISLAK MENDİL MAKYAJ TEMİZLEME SOLÜSYONU, ISLAK MENDİL
BEBEK TEMİZLEME SOLÜSYONU, ISLAK MENDİL GENİTAL BÖLGE TEMİZLEME SOLÜSYONU),
BEBEK TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE KONSANTRELERİ, ENDUSTRİYEL TEMİZLİK ÜRÜNLERİ,
BİOSİDAL ANTİ BAKTERİYEL ÜRÜNLERİN (SIVI DETERJAN, ÇAMAŞIR
YUMUŞATICISI, EL JELİ) ÜRETİMİ

Dış Kaynaklı Prosesler: Ambalaj üzerine baskı hizmeti alınmaktadır. Tüp dolum hizmeti alınmaktadır. Sürecin kontrolünü Üretim Sorumlusu takip etmektedir..

Hariç Tutmalar

Entegre yönetim sistemimizde hariç tutma yapılan standart bulunmamaktadır.

Our Story

History

Organika’s production line is located in Ortakoy Industrial Zone -Istanbul with 200 tones capacity in a day for all the range of products.